W RAMACH PROJEKTU ZAKUPIONO URZĄDZENIA, MASZYNY I PROGRAMY DO PROJEKTOWANIA ORAZ PRODUKCJI MEBLI, A TAKŻE WYKONANO PROCEDURY OCHRONNE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH W URZĘDZIE HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO - OHIM